Kêu Gọi Vận Động Chiến Dịch Dựng Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân và Ghi Ơn Các Quốc Gia Cưu Mang Người Việt Tị Nạn

 Bia tưởng niệm thuyền nhân ở Bidong và Galang đã bị phá sập

 Một giải pháp khác song song với chiến dịch bảo lưu bia tưởng niệm thuyền nhân ở Pulau Bidong và Pulau Galang mà chúng ta nên làm ngay bây giờ là vận động tại những thành phố có người Việt tị nạn CS cư ngụ, xây những tượng đài tưởng niệm trong đó có tượng chiếc thuyền tượng trưng cho thuyền nhân, người đi bộ tượng trưng cho bộ nhân và một bia đá kể lại biến cố vượt biên này và cám ơn dân chúng sở tại đã cưu mang chúng ta bằng ngôn ngữ địa phương và Việt ngữ. Có thể chỉ cần một bia đá ở một nơi công cộng với một khoảng không gian nhỏ cũng đủ, tùy theo điều kiện dân cư Việt và chính quyền sở tại. Điều quan trọng vẫn là bia đá.

 Chúng ta đã có một thành quả quí giá là chiến dịch cờ vàng phàt sinh từ biến cố Trần Trường.

 Chiến dịch vận động này có chình nghĩa cao hơn vì chúng ta chỉ nêu lên một sự thật lịch sử để cả thế giới và thế hệ sau biết ngưòi Việt Nam có mặt đông đảo trên mảnh đất đó từ bao giờ và tại sao. (Nếu chúng ta vận động tại 100 thành phố thì giá chót ít ra cũng được 20 thành phố chấp thuận.)

 Xin các bạn phổ biến ý kiến này rộng rãi trong cộng đồng người Việt nếu các bạn cho rằng đây là điều nên làm.

 Đa tạ,

(www.dainam.com/forums/)