Viet Tide & LittleSaigonRadio
Bích chương của
đoàn biểu tình
Vô cùng thương tiếc bia tưởng niệm đã bị đập bỏ.
Trẻ và già đều tham biểu tình phản đối.

Ðoàn biểu tình ở một góc đường

 
Viet Tide & LittleSaigonRadio