THÔNG BÁO

VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM và BAN TỔ CHỨC CHUYẾN ÐI VỀ BẾN TỰ DO trân trọng thông báo v/v tái xây dựng Bia Tưởng niệm thuyền nhân của chính phủ Indonesia tại trại tỵ nạn cũ ở đảo Galang (Batam Islands):

Ngày 18-7 Ông Phó Lãnh sự Nam dương ở Los Angeles trong dịp tiếp xúc với đoàn biểu tình đã gửi văn thư trả lời chính thức, đoạn 1 trong văn thư đã nói: "Uỷ ban đã dọn dẹp và trả về tình trạng của khu vực trở lại hình dạng nguyên vẹn như trước khi tượng đài bị phá hoại, kễ cả việc gắn lại tấm bia đá (không phải bia tưởng niệm trước kia) nói lên sự tri ân của người tỵ nạn Việt nam đối với những ai đã giúp cho họ nơi nương náu".

Cộng đồng Người Việt hải ngoại, VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM và BAN TỔ CHỨC CHUYẾN ÐI VỀ BẾN TỰ DO 2005 hoàn toàn tán dương và hoan nghênh sự giúp đỡ nhiệt tình này của chính phủ Nam dương. Tuy nhiên với tư cách tổ chức đã đề khởi yêu cầu, đài thọ chi phí thực hiện và phối hợp tổ chức lễ khánh thành bia Tri ân và Tưởng niệm này, chúng tôi thấy cần thiết phải xác định:

1- Ðài tưởng niệm đã bị phá hoại và cần tái xây dựng là việc làm hoàn toàn tốt đẹp,
2- Sau khi tái xây dựng tượng đài phải có kích thước, hình dáng, màu sắc, vị trí giống như đã được đồng ý trước đây,
3- Hai bia Tri ân và Tưởng niệm phải được giữ nguyên, không thể chấp nhận sự kiện tái xây dựng với chỉ một tấm bia, còn một tấm phải bị bỏ lại, hay thay đổi nội dung.
4- Ban Tổ chức cực lực lên án hành động xấu xa của những kẽ phá hoại, rất mong chính quyền Nam dương không vì sự phá hoại này mà không thể xây dựng lại bia tưởng niệm với nội dung như đã được long trọng nhìn nhận trước đây như đã được ghi nhận trong đoạn 2 của Văn thư.

Tượng đài Tri ân và Tưởng niệm ở Galang đã được khánh thành ngày 24-3-2005 với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giáo, đại diện Cao Uỷ Tỵ nạn LHQ, đại diện chính quyền địa phương và với sự chứng kiến của đông đảo báo chí địa phương và nước ngoài, sự kiện này đã gây một ấn tượng mạnh mẽ và tốt đẹp ở địa phương và trong Cộng Ðồng Người Việt Hải ngoại, chúng tôi hy vọng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ được khắng khít và tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.

Trần Ðông
Giám đốc /
Văn Khố Thuyền nhân Việt nam
(Archive of Vietnamese Boat People)
Trưởng Ban /
Ban Tổ chức Chuyến đi VBTD 2005
Châu Xuân Hùng
Chủ tịch /
BCH CÐNVTD Victoria
Phó Trưởng Ban /
Ban Tổ chức Chuyến đi VBTD 2005