DISCLAIMER

- Trong mạng thông tin này có một số hình ảnh tài liệu được trích đăng từ các trang web khác. Chúng tôi rất tiếc là có một số trang web chúng tôi không thể liên lạc được với những người chịu trách nhiệm để xin phép sử dụng. Thiết nghĩ đây là di sản chung, rất mong quý vị vui lòng miễn thứ.

- Có một số hình ảnh, tài liệu trích đăng từ các trang web chúng tôi không thể xác định được được ai là chủ nhân thực sự. Trong trường hợp này giấy phép sử dụng do chủ nhân hiện thời được xem như là chủ nhân đích thực của tài liệu. Nếu có sự ngộ nhận, xin quý vị vui lòng miễn thứ.

- Phần lớn các tài liệu, hồ sơ trên trang web này được sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau trên thế giới và đều được chủ nhân cho phép phát hành (reproduce) và tái sử dụng. Chúng tôi cố gằng duy trì độ chính xác và độ tin cậy lên đến mức cao nhất, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo được hoàn toàn. Xin quý vị vui lòng cẩn thận khi sử dụng và tự mình chịu trách nhiệm lấy.

- Là một mạng thông tin trưng bày và sưu tập tài liệu để bảo tồn, chúng tôi làm hết sức mình để có thể thu thập, bảo tồn và trưng bày tài liệu không xu hướng và định kiến. Tuy nhiên sai sót là điểu không thể nào tránh khỏi, những sai sót này không nên được xem là mục tiêu và chủ đích của chúng tôi.

- Xu hướng chính trị của tác giả, của các nhà xuất bản khác, của những người được phỏng vấn không phải và cũng không nên được xem là xu hướng chính trị của chúng tôi.

Archive of Vietnamese Boat People Inc.
 


VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Quyền trước tác | Trách nhiệm | Tặng biếu | Liên lạc |
Email: vktnvn@hotmail.com