Nghĩa trang Thuyền nhân tại Malaysia
 
Tiểu bang Kelantan:

- Nghĩa trang Tumpat: trên 5 mộ
- Nghĩa trang Kota Bharu Panji: 26 mộ (6 mộ ngoài khu Công Giáo nằm trong khu đất chính phủ VKTNVN cải táng dời về nghĩa trang Cherang Ruku vào tháng 8-2007 vì khu đất sẽ được giải tỏa để xây dựng.Toàn khu vực được biết có trên 100 mộ nhưng chỉ tìm thấy 6 mộ)
- Balai Bachok: Mộ tập thể 46 người. (Những thuyền nhân được mai táng tại đây rất khả tín là nạn nhân của tàu MT065 bị chìm ở Cherang Ruku và trôi dạt về đây. 46 người này được tìm thấy 2 ngày sau khi tàu MT065 bị chìm và có gần 200 người tử vong.)
- Pasir Putih (Cherang Ruku): mộ tập thể 123 người. Nạn nhân tàu MT065, chìm ngày 1-12-1978, gần 200 người tử vong.
 

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org