Back Main Vietnamese Menu Main English Menu

 

 

Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam chân thành cảm tạ tác giả các bài viết được đăng tải dưới đây. Vì khó khăn trong vấn đề tìm địa chỉ liên lạc, Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam cũng xin cáo lỗi những tác giả có bài viết được đăng tải nhưng chưa có sự cho phép của tác giả. Vì mục đích chung và vì mục tiêu phục vụ không vụ lợi, mong quý tác giả miễn thứ và thông cảm! Xin đa tạ! Ngoài ta VKTNVN mong được đón nhận các bài viết sáng tác hoặc sưu tầm của quý đọc giả để chúng ta cùng nhau chia xẻ! Đa tạ!

MỤC LỤC

1- Những Tấm Bia Kỷ Niệm, Ai có quyền xúc phạm !!!, Thấu Tâm Can
2-
Tượng Đài Thuyền Nhân, Thấu Tâm Can
3- Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Thấu Tâm Can
4- Ngày 30-4 Và Thuyền Nhân Trần Khải. Viet Bao Online
5- Trại Tỵ nạn Galang
    a- Cầu tàu trại Galang
    b-
làng khmer
    c-
galang 1
    d- galang 2
    d-
galang 3
6- Những chuyện hãi hùng của thuyền nhân
8-
Bản tường trình từ Kokra: Ký giả Dương Phục & Vũ Thanh Thủy (1980)
      a- VỤ THỨ NHẤT : 87 người bị giết.
      b- VỤ THỨ HAI : 70 thuyền nhân VN. tị nạn bị giết

10- Về Bến Tự Do: Bidong - Galang 3-2005
11-
Những người Việt tỵ-nạn ngây thơ, dễ tha-thứ và chóng quên !!!
12- Chuyện kể: Đôi bông tai, Nguyễn Sương (Hành Trình Biển Đông)
13- Chuyện kể: Người con gái không nịt ngực (Amy Phương)

 

 

 

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org