Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 15-8-2011: Món quà tình nghĩa 20 triệu đồng cho trường Tiểu học Galang 4. Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image