Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 14-8-2011: Cầu nguyện tại nghĩa trang Galang và lễ rước linh vị. Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image