Previous Image Play/Pause Next Image
Ngày 13-8-2011: Đi phà qua đảo Batam, Indonesia.
Về Bến Tự Do 9. Văn Khố Thuyền Nhân thực hiện.
Previous Image Play/Pause Next Image