GO

 
Các con yêu thương,

Thế hệ Cha Ông đă đào thoát, vượt qua những khó khăn không thể nào tưởng tượng được, mong cầu không ǵ khác hơn là Tự do và cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay di sản do thế hệ Cha Ông hy sinh gầy dựng được trao lại cho các con và Tổ quốc .

Các con nên trân quư và bảo tồn lấy.

- Văn khố Thuyền nhân Việt nam, 2004 -

Children,

We made escapes, through unimaginable difficulties, less nothing but to achieve Freedom, and a better life. Now, they are for you and our Nation as a heritage sacrified of our generation.

Respect it and reserve it well!

- Archive of Vietnamese Boat People, 2004 -

GO