Tuesday, 15-3-2005 (Thứ ba)
Thursday, 17-3-2005 (Thứ năm)
Friday, 18-3-2005 (Thứ sáu)
Saturday, 19-3-2005 Open sea group going to Merang (Ðoàn Cầu nguyện ngoài biển lên đường đi Merang)
19-3-2005: Melbourne group on the way to Singapore (Ðoàn Melbourne trên đường đến Singapore)
   
Sunday, 20-2005: Praying in open sea (Cầu nguyện ngpoài biển)
Morning in (Buổi sáng ở) Sutra Beach Resort

At Merang jetty (Cầu tàu Merang)
Praying in open sea (Cầu nguyện ngoài biển khơi)
At Pulau Redang for lunch (Ăn trưa ở đảo Pedang)
Night of flower fire (Ðêm Hoa đăng)
   
Monday, 21-3-2005: Revisiting  Bidong (Ði thăm Bidong)
Morning in (Buổi sáng ở) Sutra Beach Resort
At Merang jetty (Cầu tàu Merang)
Going to Bidong (Trên đường tới Bidong)
A big lunch in Bidong (Bửa trưa thịnh soạn ở Bidong)
Opening the Monument (Khánh thành đài tưởng niệm)
Praying at Tu Bi temple (Cầu nguyện ở chùa Từ bi)
Praying at church (Cầu nguyện ở nhà thờ)
Hill of Religion (Ðồi Tôn giáo)
State dinner (Dạ tiệc ở Merang)
   
Tuesday, 22-3-2005: Cemeteries in Terengganu and visiting Melakka (Thăm nghĩa trang Terengganu và Melakka)
Visiting 3 Cemeteries (Thăm 3 nghĩa trang ở Terengganu)
   

 

 

Wednesday, 23-3-2005
At Melakka (Tại Melakka)
   
Thursday 24-3-2005: Going to Galang (Ði thăm trại Galang)
At the Jetty (Tại cầu jetty chờ tàu)
We were welcomed (Mọi người chào đón)
Opening the Monument (Khánh thành đài Tưởng niệm)
Praying at church (Cầu nguyện ở nhà thờ)
Praying at the Temple (Cầu nguyện ở chùa)
Galang
State dinner (Dạ tiệc)
   
Friday 25-3-2005: Good-bye
Saturday 26-3-2005: Melbourne group leaving
Tuesday 29-3-2005: The chief organizer leaving
   
  CÁC BÀI VIẾT VỀ CHUYẾN ÐI BIDONG GALANG 2005
Những trái tim tuyệt vời, Trần Ðông.
Văn tế, Trần Quán Niệm
Về lại Galang, Ðinh Quang Anh Thái, báo Việt Tide, Cali.
Biển Ðông sóng dữ, Ðinh Quang Anh Thái, báo Việt Tide, Cali.
Về bến Tự do, phần 1 , Lưu Dân (Dân Việt Sydney. (PDF file, 1,060Kb)
Về bến Tự do, phần 2 , Lưu Dân (Dân Việt Sydney.(PDF file, 264Kb)
Về bến Tự do, phần 2 , Lưu Dân (Dân Việt Sydney.(PDF file, 840Kb)

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
|
Tác quyền | Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org