Lễ Khánh thành công trình trùng tu nghĩa trang thí điểm Khu A, tiểu bang Terengganu, Malaysia, tháng 4 năm 2006.
Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam thực hiện. Cộng đồng Người Việt hải ngoại tại tiểu bang Tây Úc, Australia, tài trợ,