Back Main Vietnamese Menu Main English Menu

Kuantan,
em ơi,
mùa hoa trời rực nở!
Anh về đây từ lối nhỏ quanh co.
Kuantan, đường hoa trời phủ lối,
Khách viễn phương về vang vọng tiếng cầu kinh.

Theo đoàn người từ tám hướng
Anh đã về đây!
Từ Tumpat,
Panji,
Dungun,
Sweden xa lạ
Đầu đội mưa chân đạp nắng Mersing
Đồi Khu F,
em ơi,
mưa dầm trút hạt
Mưa thì mưa, anh đâu ai ngại trời mưa!

Anh đốt cho em ba mồi thuốc lá,
Lấy máng tôle che kín lệ thiên thần.
Anh thét lên giữa đồi cao và biển cả
Bia tưởng nhớ em giặc đập đã tan rồi
Anh ôm lên từng mảnh bia rụng vỡ
Hồn rung lên mà nấc chẳng nên lời!

Anh đã về,
với chút nhang đèn vàng mả
Vượt nghìn xa nửa thế kỷ một lần thăm!
Vui đi em dù hồn ma, dù oán giận
Anh vẫn còn ... hơn ai đó ...
chưa một lần đi!

Tạm biệt em, Rompin, Besut, Lima, Bachok
Anh sẽ về,
sẽ về nữa hỡi Bidong
Em hãy đứng, làm chứng nhân “push-back” (1)
Và hãy làm di tích thuở vượt biên
Em hãy viết đầy lên trang tội ác
Thuở 45, 54 và những tháng 75.

Anh sẽ về,
em ơi,
hẹn mùa Kuantan hoa trời phủ lối
Mùa Thanh minh, mùa lửa đỏ 75
Anh sẽ lại thăm,
với nhang đèn vàng mả,
em nhớ chất đầy mộ huyệt với những hoa!


16-4-2007
Trần Đông


(1) push-back: Chính sách do chính phủ Malaysia và Thailand áp dụng năm 1978, 1979 và 1989, theo đó những tàu thuyền vượt Việt nam vượt biên khi cặp đất liền đều bị kéo ngược ra biển. Hàng trăm ngàn người đã là nạn nhân của chính sách này.

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org