Back Main Vietnamese Menu Main English Menu

 

Chiều Nghĩa Trang, Buồn!

Ngàn trùng sóng vỗ bờ xa
Mộ ai xiêu vẹo mưa nhoà cỏ hoang
Chiều hoang đảo tại nghĩa trang
Hồn ơi an nghỉ trong làn khói hương
Người về tám hướng mười phương
Cầu hồn siêu thoát âm - dương an bình

Bidong 2007
Như Ý

 

 

Mersing Thuyền nhân Chi Mộ

Dưới chân đồi, mộ hoang nằm hiu quạnh
Bao năm rồi hồn có nhớ tình thân
Có mơ chăng một cõi để đi về
Xin yên nghỉ, hẹn ngày tôi trở lại.

Chúa sẽ đón hồn về trong thương mến
Phật sẽ cùng ban một cõi bình yên
Quanh đâu đây tình nhân ái vẫn nhiều
Cùng cầu nguyện hồn về nơi siêu thoát.

Malaysia 2007
Như Ý

 

 

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
| Tác quyền
| Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org