Tượng Đài Tri ân của thuyền nhân Cap Anamur tại Hambourg chủ yếu để tri ân chính phủ và nhân dân Đức đã giúp đỡ và tổ chức các chuyến tàu Cap Anamur để cứu vớt các thuyền nhân lênh đênh ngoài biển Đông và đưa về định cư tại Đức. Tượng đài sẽ khởi công xây dựng vào năm 2009 và sẽ hoàn tất năm 2010.

- Danh sách Ban Điều hành
- Danh sách Cố vấn Đức
- Danh sách Cố vấn Việt Nam
- Thư hỗ trợ
- Thư kêu gọi của LM Nguyễn Ngọc Long
- Thư kêu gọi của Ông Neudeck
- Thư kêu gọi của TT Thích Như Điển, chùa Viên Giác
- Thư mời Lễ Ra Mắt Xây Dựng Tượng Đài

 

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
|
Tác quyền | Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org