- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nghĩa trang Westminster, California
- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Chùa Bảo Quang, Santa Ana, Nam California
- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Thuỵ sĩ
- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Đức (Hamburg)
- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Đức (cảng Hamburg, Cap Anamur)
- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nghĩa trang Oefendorf, Hambourg, Đức
- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại chùa Khánh Anh, Pháp
- Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Bidong (2005)
-
Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Galang (2005)

- Đài Tri ân nước Úc và Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Victoria (Úc Đại Lợi)

- Hà Nội áp lực triệt hạ Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Bidong - Galang

(Văn khố Thuyền nhân Việt nam )

 

Văn Khố THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
ARCHIVE of VIETNAMESE BOAT PEOPLE
|
Tác quyền | Trách nhiệm | Biếu tặng | Liên lạc |
Email: info@vnbp.org