Kuku trip
                                                                                           Bản đồ khu vực đảo Jemayah (Map of Jemayah Island)
                                                                                           Bản đồ quần đảo Anambas, Natuna và khu vực phụ cận
                                                                                           (Map of Anambas, Natuna and the adjacent areas)

 
 
 

Kuku trip was organized by the Archive of Vietnamese Boat People, a non-profit organization. It took me 4 years to make it right. I remember in Aug 2005, we had a meeting with the Governor of Riau province, standing in front of a large map, he looked for an island called Kuku. He asked us: "Is it close to Letung?". None of us could give an answer.

Chuyến đi Kuku do Văn Khố Thuyền Nhân, một tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi, thực hiện. Chúng tôi mất 4 năm trời mới có thể thực hiện được chuyến đi này. Tôi nhớ hồi tháng 8 năm 2005 chúng tôi có buổi họp với ông Thống đốc tỉnh Riau, đứng trước tấm bản đồ lớn trên tường, Ông tìm địa danh Kuku. Ông hỏi chúng tôi: "Có phải đảo nằm gần Letung không?" Chúng tôi không ai biết nó nằm ở đâu và không trả lời được câu hỏi.

At first, Kuku was known to us as an island. Kuku island, as it's called by the former refugees who lived in Kuku camp.  Searching on the internet for "Kuku island" or "Kuku" we could not find the location we want. The name Kuku island looks very weird, even to the Indonesians. Only when I found it out from a web site written by a former refugee fellow who lived in Kuku for years, in a few lines he described Kuku as an area on an island called Jemayah with a town called Letung. With that it was the answer we waited for a long time!

Thoạt tiên chúng tôi biết Kuku là một hòn đảo. Đảo Kuku, đó là tên gọi mà những thuyền nhân ngày xưa ở Kuku hay dùng. Tìm "Kuku island" hay "Kuku" trên internet, chúng tôi không có đưọc chút chỉ dẫn nào. Tên đảo Kuku có vẻ rất xa lạ ngay cả đối với người dân Indonesia. Chỉ sau khi tôi tìm được một trang web viết về Kuku do một người đã ở Kuku nhiều năm ghi nhận. Bằng vài hàng vắn tắt trang web cho biết Kuku là một địa danh nằm trên đảo Jemayah có thị trấn là Letung. Và đó là câu trả lời chính xác mà chúng tôi đã mất mấy năm chờ đợi.

A year after that, AVBP made the first explorative trip to Kuku. We planned to have about 12 persons, but it came up with 22 during the last days.
Thế là chuyến đi tiền trạm về Kuku thành hình sau đó một năm. Ban đầu chúng tôi dự trù chỉ có 12 người nhưng cuối cùng lên đến 22 người tham gia.
We went to to Bintang island (Tanjung Pinang) on the 10 April 2009. There we got a flight to Matak Island on the 11 April. From Matak town we got a speed boat to Terempah town. On the 12 April we got another speed boat to go from Terempah to Jemayah island. The journey is about 90 minutes on open sea. It's an interesting trip. The trip was carefully planed to travel during the good days. The sea was calm, flat. We enjoyed it. We came to Letung at last. The boat must stop over at Letung to pick up local guides, workers and unloaded the luggages, then the boat headed to Air Raya to pick up some more local workers. From Air Raya, just ten minutes later we already arrived at Kuku beach.
Ngày 10-4-2009 chúng tôi tới đảo Bintang (thành phố Tanjung Pinang). Tại dó chúng tôi đón máy bay đến đảo Matak vào ngày 11-4. Từ thị trấn Matak chúng tôi dùng tàu tốc hành đi đến thị trấn Terempah. Ngày 12 chúng tôi lại đi tàu tốc hành từ Terempah đến đảo Jemayah, phải mất 90 phút trên đại dương mênh mông. Đó là một chuyến đi lý thú. Chúng tôi đã chọn lựa để có thể ra đi vào những ngày thời tiết thật đẹp. Biển lặng như tờ. Cuối cùng chúng tôi đã đến Letung. Tàu ghé Letung đón thêm mấy người địa phương dẫn đường và bốc hành lý xuống gởi vào nhà trọ, rồi tàu lại đi đến Air Raya đón thêm người. Từ Air Raya, tàu đến Kuku chỉ mất có 10 phút.
It's a heart-touching moment for most of us, thirty years away from it, we missed it days and nights, now we are back. Kuku though now is a forest, but it's forever a beautiful landmark in our life because it is the place where we set our very first steps on the shore of freedom.
Đối với cả đoàn chúng tôi, đó là một chuyến đi vô cùng cảm xúc. 30 năm trời xa Kuku, chúng tôi ngày đêm đều nhớ đến Kuku, và chúng tôi đã trở lại. Kuku giờ đây là một khu rừng, nhưng Kuku vẫn mãi là một vùng đất tuyệt vời trong cuộc đời chúng tôi vì đó là nơi mà chúng tôi đã đặt những bước chân đầu tiên lên vùng trời tự do.
Ngày 1, 10-4-2009. Day 1, 10 Apr 2009: from Singapore to Tanjung Pinang (Từ Singapore đến Tanjung Pinang)
Ngày 2, 11-4-2009. Day 2, 11 Apr 2009:
+ from Tanjung Pinang to Matak (Tanjung Pinang - Matak).
+ from Matak to Terempah town (từ Matak đến Terempah)
Ngày 3, 12-4-2009. Day 3, 12 Apr 2009:
+ from Terempah to Kuku (từ Terempah đến Kuku)
+ at Kuku refugee camp site (tại Kuku)
+ graves found at Kuku camp site (mộ thuyền nhân tại Kuku)
+ Letung town (thị trấn Letung)
Ngày 4, 13-4-2009. Day 4, 13 Apr 2009: Searching for graves, exhuming 2 graves at Kuku (tìm và bốc mộ tại Kuku)
Ngày 5, 14-4-2009. Day 5, 14 Apr 2009: Visiting Berhala island, Letung white-sand beach,  children and people in Letung (thăm đão Berhala, bãi biển cát trắng tại Letung, trẻ em và người dân tại Letung)
Ngày 6, 15-4-2009, trở về Terempah. Day 6, 15 Apr 2009 on the way back to Terempah:
+ Visiting Air Raya former camp site (thăm Air Raya)
+ Visiting Keramut Island, a transit place to Kuku (thăm đảo Keramut, trạm dừng chân trước khi đến Kuku)
+ Swimming at the God Beach (Pulau Tuala) (tắm tại bãi biển Thần tiên, đảo Tuala)

+
Leaving Jemayah, Letung, Kuku, Air Raya, ... (rời Jemayah, Letung, Kuku, Air Raya, ...)
Ngày 7, 16-4-2009. Day 7, 16 Apr 2009: Terempah
Ngày 8, 17-4-2009. Day 8, 17 Apr 2009: At Batam, visiting Galang camp site (Indonesia) (Tại Batam, thăm trại Galang)
Pictures of fun (những hình ảnh vui)
Pictures of each member of the group (Hình ảnh cá nhân)
Bài tường thuật trên báo Dân Việt. Report of the trip by Dan Viet Weekly in Sydney (Australia):
Report 1,        Report 2,         Report 3,          Report 4,
Report 5,        Report 6,         Report 7,          Report 8,
Report 9,        Report 10.
Bài tường thuật của chị Vân Hải (Paris, Pháp) trên trang web Cộng đồng Việt Nam tại Pháp Report of trip by Van Hai, Paris (France):
- VanHai Report 1                            - VanHai Report 2
- VanHai Report 3                            - VanHai Report 4
Tường thuật của Ô Trần Đông, trưởng ban tổ chức, trên báo Người Việt Online. Report of the trip by Dong Tran (trip organizer)
- 2000 ngôi mộ vùng đảo Kuku
- Trở về Kuku sau 30 năm xa nhớ (kỳ 1)
- Trở về Kuku sau 30 xa nhớ (kỳ 2)


Ông Thống đốc Riau cùng với phái đoàn VKTN, 8-2005. Người mang mắt kiếng là Ngụy Vũ ở Santa Ana (California), tác giả Hành Trình Biển Đông.