Chuyến đi Về Bến Tự Do năm 2007 bắt đầu từ ngày 17-3 đi qua các quốc gia như Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và chấm dứt vào ngày 2-4-2007. Mục tiêu chánh của chuyến đi, về phương diện vật chất, là để khánh thành sự hoàn tất công trình trùng tu Bia cho những ngôi mộ thuyền nhân ở trong đất liền tại Malaysia; về phương diện tâm linh là để cầu nguyện cho các vong linh tử nạn trên đường vượt biên vượt biển và được mai táng ở Malaysia.

Chuyến đi được hân hạnh cung nghinh Hòa thượng Thích Huyền Tôn, 79 tuổi, cùng 3 vị Thượng tọa là Thượng tọa Thích Trường Sanh (Tân Tây Lan), Thượng tọa Thích Tâm Minh (Sydney), Thượng tọa Thích Như Định (Sydney) và Đại đức Thích Viên trí (Adelaide), cùng hai vị Linh mục, Linh mục Bùi Xuân Mỹ (Canberra) và Linh mục Đồng Văn Vinh (Perth).

Dưới đây là những hình ảnh cầu nguyện theo hai nghi thức Công giáo và Phật giáo, hình ảnh nghĩa trang, cùng một số hình ảnh sinh hoạt khác ghi nhận được trong suốt chuyến đi này. Mục lục được chia theo trình tự thời gian và nơi chốn đã xảy ra:

The trip RETURN TO SHORE OF FREEDOM in 2007 started from 17-3, the grop travelled through the countries such as Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines and ended on 2-4-2007. The aim of the trip, on physical side, is to celebrate the completion the project of renovating gravestones of the graves of Vietnamese boat peope on the mainland in Malaysia; on spiritual side it is to pray for those who perished on the way of escape and burried in Malaysia.

The trip was proud to have the Most Venerable Thich Huyen Ton, 79 years old, and 3 Senior Venerables, Senior Venerable Thich Truong Sanh (New Zealand), Senior Venerable Thich Tam Minh (Sydney), Senior Venerable Thich Nhu Dinh (Sydney), Venerable Thich Vien Tri (Adelaide) and two Catholic priests, Father Peter Bui Xuan My (Canberra) and Father Joseph Dong Van Vinh (Perth) joining the group.

Following hereafter are the pictures about the religous ceremonies we had, Catholic and Buddhist ceremonies, pictures of the cemeteries and also pictures about the other activities along the trip. The list is displayed in order of time and location of the events.

- Ngày 18-3: tại nghĩa trang Mersing (tiểu bang Johor, Malaysia)
- Ngày 18-3: tại nghĩa trang Rompin (tiểu bang Pahang, Malaysia)
- 18-Mar: Cemetery Mersing, Johor, Malaysia.
- 18-Mar: Cemetery Rompin, Johor, Malaysia.
- Ngày 19-3: tại nghĩa trang Khu A (tiểu bang Terengganu, Malaysia)
- Ngày 19-3: tại cầu tàu thủ phủ Terengganu  (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 19-3: tại nghĩa trang Khu D  (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 19-3: tại nghĩa trang  Khu C (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 19-3: tại nghĩa trang  Khu B (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 19-3: tại nghĩa trang  Khu A (tiểu bang Terengganu)

- 19-Mar: Cemetery Zone A, Terengganu, Malaysia.
- 19-Mar: Jetty, Kuala Terengganu, Malaysia.

- 19-Mar: Cemetery Zone D, Terengganu.

- 19-Mar: Cemetery Zone C, Terengganu.

- 19-Mar: Cemetery Zone B, Terengganu.

- 19-Mar: Cemetery Zone A, Terengganu.

- Ngày 20-3: cầu nguyện tại ngôi mộ Ông Alcoh Wong, tiểu bang Terengganu
- Ngày 20-3: tại đảo Redang  (tiểu bang Terengganu)

- 20-Mar: Praying at the grave of Mr Alcoh Wong, Terengganu.

- 20-3: in Redang island, Teregganu.

- Ngày 21-3: tại nhà thờ Công giáo, đảo Bidong  (tiểu bang Terengganu, Malaysia)
- Ngày 21-3: tại chùa Từ Bi, đảo Bidong  (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 21-3: hình ảnh đảo Bidong  (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 21-3: tại tìm mộ mẹ ở Bidong  (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 21-3: tại nghĩa trang Besut (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 21-3: tại nghĩa trang Cherang Ruku (tiểu bang Kelantan)
- Ngày 21-3: tại nghĩa trang Balai Bachok (tiểu bang Kelantan)

- 21-3: Praying at the church in Bidong island, Terengganu, Malaysia.
- 21-3: Praying at the temple in Bidong island, Terengganu.
- 21-3: Some pictures about Bidong, Terengganu.

- 21-3: Looking for the Mother's grave in Bidong.

- 21-3: Praying at Cemetery Besut, Terengganu.

- 21-3: Praying at Cemetery Chereng Ruku, Terengganu.
- 21-3: Praying at Cemetery Balai Bachok, Terengganu.

- Ngày 22-3: tại nghĩa trang Tumpat (tiểu bang Kelantan, Malaysia)
- Ngày 22-3: tại nghĩa trang Panji (tiểu bang Kelantan)
- Ngày 22-3: tại nghĩa trang Dungun 1 (tiểu bang Terengganu, Malaysia)
- Ngày 22-3: tại nghĩa trang Dungun 2 (tiểu bang Terengganu)
- Ngày 22-3: tại nghĩa trang Batu Lima (tiểu bang Terengganu)
- 22-3: Praying at Cemetery Tumpat, Kelantan, Malaysia.
- 22-3: Praying at Cemetery Panji, Kelantan, Malaysia.
- 22-3: Praying at Cemetery Dungun 1, Kelantan, Malaysia.
- 22-3: Praying at Cemetery Dungun 2, Kelantan, Malaysia.
- 22-3: Praying at Cemetery Batu Lima, Kelantan, Malaysia.
- Ngày 23-3: tại nghĩa trang Kuantan (tiểu bang Pahang, Malaysia) - 23-3: Praying at Cemetery Kuantan, Pahang, Malaysia.
- Ngày 25-3: Hình ảnh trại Galang (quần đảo Batam, Indonesia)
- Ngày 25-3: Cầu nguyện theo nghi thức Công giáo tại nghĩa trang Galang (quần đảo Batam)
- Ngày 25-3: Cầu nguyện theo nghi thức Phật giáo tại nghĩa trang Galang (quần đảo Batam)
- Ngày 25-3: Cầu nguyện tại Miếu 3 Cô, trại Galang (quần đảo Batam)
- Ngày 25-3: Hình ảnh các ngôi chùa tại trại Galang (quần đảo Batam)

- 25-3: Some pictures about Galang, Batam islands, Indonesia.
- 25-3: Catholic praying at Galang cemetery, Batam islands.
- 25-3: Buddhist praying at Galang cemetery, Batam islands.
- 25-3: Praying at 3-lady shrine, Batam islands.
- 25-3: Pictures about Buddhist temples in Galang.

- Ngày 28-3: Hình ảnh trại Bataan ngày nay (tỉnh Subic, Philippines)
- Ngày 30-3: Hình ảnh trại Palawan ngày nay (đảo Palawan, Philippines)
- Ngày 30-3: Hình ảnh làng Việt Nam ngày nay (đảo Palawan, Philippines)
- 28-3: Ex-refugee camp in Bataan today Subic province, Philippines.
- 30-3: Ex-refugee camp in Palawan today, Philippines.
- 30-3: Pictures of Viet village in Palawan, Philippines.

 

CÁC HÌNH ẢNH LIÊN QUAN TRONG CHUYẾN ÐI:

- Hình ảnh đảo Batam, Indonesia
- Hình ảnh nhà thờ Thánh xxxx, tiểubang Pahang, Malaysia
- Hình ảnh Malaysia
- Hình ảnh vấn an Bà Hoàng Thái Hậu Malaysia
- Hình ảnh Singapore
- Some picrues of Batam, Indonesia
- Some pictures of the St. , Pahang, Malaysia
- Some pictures of Malaysia
- Pictures of visiting the Mother of the King of Malaysia
- Some pictres of Singapore

HÌNH ẢNH MỘ PHẦN CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ TRƯỚC VÀ SAU KHI TRÙNG TU:

- Hình ảnh một số ngôi mộ ở Mersing, Malaysia - Pictures of some graves in Mersing, Malaysia
- Hình ảnh một số ngôi mộ ở Rompin, Terengganu, Malaysia
- Hình ảnh một số ngôi mộ ở nghĩa trang Khu A, Terengganu
- Hình ảnh một số ngôi mộ ở nghĩa trang Khu B, Terengganu
- Hình ảnh một số ngôi mộ ở nghĩa trang Khu C, Terengganu
- Hình ảnh một số ngôi mộ ở nghĩa trang Khu D, Terengganu
- Hình ảnh một số ngôi mộ ở nghĩa trang Khu F, đảo Bidong, Terengganu
- Hình ảnh ngôi mộ tập thể ở Besut, Terengganu
- Hình ảnh ngôi mộ tập thể ở Dungun1, Terengganu
- Hình ảnh ngôi mộ tập thể ở Dungun2, Terengganu
- Hình ảnh ngôi mộ tập thể ở Batu Lima, Terengganu
- Pictures of some graves in Rompin, Terengganu, Malaysia
- Pictures of some graves in Zone A cemetery, Terengganu
- Pictures of some graves in Zone B cemetery, Terengganu
- Pictures of some graves in Zone C cemetery , Terengganu
- Pictures of some graves in Zone D cemetery , Terengganu
- Pictures of some graves in Zone F cemetery , Bidong island, Terengganu
- Pictures of some graves in Zone C cemetery , Terengganu
- Pictures of the mass grave in Dungun 1, Terengganu
- Pictures of the mass grave in Dungun 2, Terengganu
- Pictures of the mass grave in Batu Lima, Terengganu
- Hình ảnh ngôi mộ tập thể ở Cherang Ruku, Kelantan, Malaysia
- Hình ảnh ngôi mộ tập thể ở Tumpat, Kelantan
- Hình ảnh một số ngôi mộ ở nghĩa trang Panji, Kelantan
- Hình ảnh ngôi mộ tập thể ở Balai Bachok, Kelantan
- Pictures of the mass grave in Cherang Ruku, Kelantan, Malaysia
- Pictures of the mass grave in Tumpat Ruku, Kelantan
- Pictures of some graves in Panji cemetery, Kelantan
- Pictures of the mass grave in Balai Bachok, Kelantan
- Hình ảnh một số ngôi mộ ở nghĩa trang Kuantan, Pahang, Malaysia - Pictures of some graves in Kuantan cemetery, Pahang, Malaysia